Om Palm Villas Instant Learning

Palm Villas Instant Learning hjälper sedan tjugo år företag och organisationer att öka effektiviteten och lönsamheten samtidigt som arbetsglädjen stiger. En hög arbetsglädje ger nöjdare medarbetare, nöjdare kunder, högre lönsamhet och en behagligare tillvaro för chefen som kan frigöra tid från att hantera missnöjda medarbetare till att reflektera och planera framåt.

Palm Villas Instant Learning skräddarsyr insatser med syftet att få alla i organisationen att tänka och agera i linje med organisationens affärsmässiga mål. Tillsammans med er identifierar vi vad som måste åtgärdas för att uppnå dessa mål. Utifrån resultatet av detta arbete skräddarsyr vi lösningar som snabbt och effektivt kommunicerar och förankrar vad som krävs, engagerar medarbetarna och motiverar dem att agera därefter.

Referenser (pdf)

Palm_Villas_Instant_Learning_AB_referenser.pdf