Tjänster

Konflikthantering

Jaså, har ni konflikter på er arbetsplats? Då är situationen helt normal. Frågan är bara hur konflikterna ska hanteras.

Ta kontakt med Erik när du vill bolla dina funderingar och få förslag på insatser.

Chefscoaching

Ledarskap är mångfacetterat och spänner över många olika områden. Det omfattar såväl att sätta upp nya mål och strategier som att djupdyka i sina egna värderingar och förhållningssätt i syfte att nå nya insikter och utveckla och stärka sitt ledarskap. Varje människa är unik liksom den livssituation var och en befinner sig i. Det är utifrån dessa förutsättningar du coachas för att kunna komma vidare och det är således dina behov som styr.

Ta kontakt med Erik när du vill bolla dina funderingar och få förslag på insatser.

Teamutveckling

Vill du få ihop gänget bättre och samtidigt utnyttja tiden till att jobba med verksamhetsrelaterade frågeställningar?

Ta kontakt med Erik när du vill bolla dina funderingar och få förslag på insatser.

Kick Off

Vill du ha förslag på program till er Kick off där ni jobbar seriöst med att utveckla verksamheten och har kul samtidigt?

Ta kontakt med Erik när du vill bolla dina funderingar och få förslag på insatser.

Chefsstöd

Det är krävande att vara chef. Många intressen ska tillgodoses och det är svårt att få tiden att räcka till. Strategier ska tas fram, mål ska sättas upp och helst ska man ha en vision också, som dessutom ska kommuniceras på ett sätt som gör den begriplig för alla i organisationen. Sedan är det alla vardagliga ärenden av mer operativ karaktär. Och så ska man ju hinna med att motivera sina medarbetare och vara en god förebild eftersom chefernas handlande är normsättande för hela organisationen. Och om man ändå får någon tid över finns det ofta någon konflikt som man borde ta tag i. Ibland skulle det vara skönt med lite avlastning.

Ta kontakt med Erik när du vill bolla dina funderingar och få förslag på insatser.