Nya värdegrundspelet

Läs mer och beställ:

Det populära Värdegrundspelet för förskolan resp grundskolan har efter 10 år ute på förskolor och grundskolor uppdaterats för att stödja implementeringen av den reviderade läroplanen och skollagen. Sex personer kan spela ett spel samtidigt. Spelet tar 2-3 timmar att spela i sin helhet och är en uppskattad aktivitet på  t ex en kick off. Det kan också delas upp på flera och kortare speltillfällen och ta en stund i anspråk av t ex personalmöten och föräldramöten. Om flera grupper spelar samtidigt kan man diskutera spelinnehållet i storgrupp och aktiviteten kan utvidgas till en heldagsaktivitet. Egna anpassningar kan göras. Spelet kan användas hur många gånger som helst. På vissa förskole- och grundskoleenheter har det använts frekvent under flera år. Kostnaden är 2.950:- per spelkartong. Frakt och moms tillkommer. Spelinstruktioner finns med i varje spelkartong. Leveranstiden är 10 arbetsdagar från inkommen beställning.

Du kan naturligtvis också hyra in Palm Villas Instant Learnings konsult för att hålla i aktiviteten. Önskat antal spel tillhandahålls då för det aktuella tillfället. Kontakta Erik för att bolla funderingar och förslag på insatser.

Folder Nya värdegrundspelet

Beställ Nya värdegrundspelet här:

Beställ spelet
4 + 6 =