Din samarbetspartner i förändringsprocesser

Vet du att…

 • det finns studier som visar att ca 20 % av ett företags lönsamhet har sin förklaring i ett gott arbetsklimat?
 • 25 % trivs på sitt jobb, 20 % hatar sitt jobb och 55 % befinner sig någonstans däremellan.
 • 30 – 40 % av all sjukfrånvaro beror på organisatoriska orsaker?
 • 75 % av dem som lämnar sitt jobb gör det p g a chefen.
 • en undersökning indikerar att de anställda i ett genomsnittligt svenskt företag sällan förstår vad de nya strategier som ledningen investerat mycket tid och kraft i att ta fram, innebär för dem i det dagliga jobbet.
 • Palm Villas Instant Learnings erbjudande: att hjälpa företag och organisationer att öka effektiviteten och lönsamheten samtidigt som arbetsglädjen stiger. Detta sker genom skräddarsydda insatser inom områdena
 • Konflikthantering
 • Chefscoaching
 • Teamutveckling
 • Kick off
 • Chefsstöd 
 • Värdegrund

Om Palm Villas Instant Learning

Palm Villas Instant Learning hjälper sedan tjugo år företag och organisationer att öka effektiviteten och lönsamheten samtidigt som arbetsglädjen stiger. En hög arbetsglädje ger nöjdare medarbetare, nöjdare kunder, högre lönsamhet och en behagligare tillvaro för chefen som kan frigöra tid från att hantera missnöjda medarbetare till att reflektera och planera framåt.

Palm Villas Instant Learning skräddarsyr insatser med syftet att få alla i organisationen att tänka och agera i linje med organisationens affärsmässiga mål. Tillsammans med er identifierar vi vad som måste åtgärdas för att uppnå dessa mål. Utifrån resultatet av detta arbete skräddarsyr vi lösningar som snabbt och effektivt kommunicerar och förankrar vad som krävs, engagerar medarbetarna och motiverar dem att agera därefter.

Referenser (pdf)

Palm_Villas_Instant_Learning_AB_referenser.pdf