Palm Villas Instant Learning i samarbete med SKL och Löwenbergs

Palm Villas Instant Learning utvecklar tillsammans med SKL och Löwenbergs ett verktyg som ska bidra till att organisationer ger en bättre service. Arbetet grundar sig på beprövade erfarenheter och metoder som kombineras på ett nytt sätt. Verktyget ska hjälpa landets kommuner att förbättra sin service i samband med myndighetsutövning och beräknas nå marknaden runt kommande årsskifte.

Goda resultat hos Stockholmspolisen

Vi ville implementera tillämpningen av vårt samverkansavtal mellan fackförbunden och arbetsgivaren för att tydliggöra vilka spelregler som gäller för en effektiv samverkan oss emellan. Vi ville också få fart på våra arbetsplatsträffar. Erik Hallgren på Palm Villas Instant Learning gav oss stöd och verktyg så att vi vågade ta tag i våra svåra frågor och göra APT till vårt viktigaste möte.Leif Hessler
Stockholmspolisen

Palm Villas Instant Learning i nytt samarbete med Polismyndigheten i Stockholms län

Palm Villas Instant Learning har fått i uppdrag att hjälpa Polismyndigheten i Stockholms län att implementera ett nytt sätt att samverka mellan fackförbund och arbetsgivare. Under det närmsta året kommer samtliga anställda i länet, 7 500 personer, att utbildas med hjälp av Palm Villas Instant Learnings effektiva och uppskattade metoder. 

Jättekul att få jobba med ännu en myndighet! Det här är ytterligare en bekräftelse på att vårt koncept fungerar i alla typer av företag och organisationer säger Erik Hallgren, VD för Palm Villas instant Learning.